Göran's History  
Mina intressen förr och nu

Skolorna

Lärosätena under den första delen av mitt liv.

Lära för livet I
Uppsala
Småskolan ”genomled” jag i Folkskoleseminariet ”Semis” övningsskola 1-3 klass i Uppsala med klassföreståndare Karin Larsson som t o m hade druckit te med Sveriges dåvarande drottning Lovisa. Bostadsflytten till Tuna Backar 1951 medförde ny skola, Domarringens folkskola och 4-e klass, där med klassföreståndare Märta Thunholm. En barsk fröken som alla hade respekt för. P g a olika omständigheter blev det nytt skolbyte och tillbaka till gamla ”Semis”, där jag började en givande lärdomsperiod med läraren Hugo Lindh från Borlänge som klassföreståndare. Han som skrev visan Flottarkärlek som bandyspelaren och sångaren Gösta "Snoddas" Nordgren fick så stor framgång med. Detta kom även oss elever till del enär ett bra skolarbete kunde inbringa en autograf av "Snoddas". Dock lyckades aldrig jag med den bedriften. Jag avslutade folkskolans efter 8-e klass, f ö den första 8-e klassen på försök i Sverige.
Vid besök på Arbetsförmedlingen
i Uppsala våren 1956 fick jag information om att Flygförvaltningens Verkstadsskola FFV i Västerås sökte elever för utbildning till flygmekaniker. Detta lät spännande och jag sökte inträde. Under sommaren fick jag genomgå en test i Medborgarhuset i Stockholm varefter jag antog till skolan till hösten 1956.
Mer om skolan se Semis (ej klar)
Lära för livet II
Västerås
Vid FFV i Västerås började jag hösten 1956, närmare bestämt 4-e september. Jag hade dessförinnan gjort två veckor praktik vid avd VI på F2 i Hägernäs norr om Stockholm. Vi var 75 pojkar som gallrats ut av ca 1000 sökande från hela landet som antogs till skolan. Denna låg vid ett gammalt krigsflygfält, Johannesberg och inrymdes i hangarer från andra världskriget. Flygplan av typ J21, B17, B5 och J22 fanns uppställda utanför. En radarhydda med en Eko Radio ER-IIIB och en SO-15 (tror jag) inuti.
Vid FFV tilldelades jag elevnummer 5624 och fick under 2 år lära mig tillverka mekaniska mätverktyg och elektriska komponenter samt fick teoretisk och praktisk grundutbildning i flygelektronik (avionic), alltså inte flygmekanik som jag först trodde. Detta var dock ingen nackdel skulle det visa sig. Olika lärare som Färnlöv, Köler, Stage, Sundholm, Söderberg och Jarking medverkade till att vi fostrades till läraktiga elever. Vi bodde på KFUM-s vandrarhem vid Lövudden och Johannesbergs gamla herrgård där många fritidsintressen fanns.
Lärlingstiden vid FFV gjorde jag vid Kungliga Upplands flygflottilj F16 vid Ärna. Den började 1958–08-04 och genomfördes vid den tekniska avdelningen Avd VI, mestadels på dess Signalverkstad men även ute i Flygverkstaden och på flygfältet. Arbetet vid Signalverkstaden bestod av omväxlande arbete med SK16 och J29A el- och teleapparater samt med markelektriska el- och telearbeten på verkstaden eller på olika platser på flottiljen eller flygfältet.
Under denna tid var jag med om att vid en Eskaderövning för första gången flytta ut Signalverkstadens fåtaliga provbänkar till en Fältverkstad i Sommarängen utanför Björklinge. Där inhystes även Kontoret i tält och Instrumentverkstaden och Mekaniska verkstaden samt Förrådet i en hangarlada från andra världskriget. Utflytten gjordes som förberedande övning inför kommande övningar i större sammanhang under 1960-talet. Där deltog jag med idogt arbete. Verkstaden fungerade sedan som vanligt när objekt via ett turbilsförfarande mellan de operativa flygfälten och Sommarängen kom in för reparation. Under denna tid fick vi uppleva olika strapatser med uteblivna leveranser och väderomslag samt känslan av hur kriget skulle gestalta sig för oss om det utbröt vilket ju var mycket ovisst vid denna tidsepok av "Kalla krigets" dagar. Mer om detta, se F16.
1960-06-19 avslutade jag tillsammans med 53 klasskamrater (återstoden av 75 + 10 reservelever som tillåtits starta utbildningen) av årskull ”1956” med examen vid skolan FFV i Västerås.
Mer om FFV se FFV (ej klar)


Lära för livet III
Värnplikten vid Upplands flygflottilj F16 i Uppsala
1961-04-19 ”ryckte” jag in till värnpliktstjänstgöring vid F16-s 4-e kompani. I två månader gnuggades vi i militärt uppträdande vid Soldatskolan och bodde i Kasern 22, den s k "Solgården". Det var en mycket varm vår och mycken svett avsöndrades under bl a ålning medelst hasning. Ett speciellt minne från Soldatskolan var vid den obligatoriska utbildningskontrollen, då jag träffar rustmästare Holger Lindblom med smeknamnet "farsan". Han kände min sedan 1944 döde far medan han levde och berättade en del från I 8-tiden. I soldatskolans slutskede fick jag hjälpa flygplanmästare Sven Olesjö förbereda Draken-utbildningarna som skulle starta till hösten. Där var jag aktiv vid mottagandet av F16-s första tre flygplan J35A som skulle användas vid kurser senare under hösten.
Den första av dessa kurser genomgick jag sedan som enda värnpliktig elev under hela el-utbildningen på J35 Draken. Slutskedet gjordes på F13 i Norrköping. Jag körde till F13 en s k Servicetestbuss J35A Ford Transit som vi användes för teletest och kontroll av elektronikutrustningarna i J35A Draken. De sista månaderna som värnpliktig hjälpte jag till med underhållsservicen på de förrådsställda J29A. Jag ”muckade” från lumpen 1962-02-17.

Mer om värnplikten på F16 se Vpl F16 (ej klar).


semisklass5a1953
Seminarieskolan Klass 5A 1953
Större bild.

semisklass81956
Seminarieskolan Klass 8 1956
Större bild.

ffvskolan
FFV skolan 1956

ffvob
Televerkstaden vid FFV på övre botten 1957.
(jag till vänster).
Större bild.

ffv1956_avslut_1960
FFV klass 1956 examen 1960
Större bild.

f16trupputb
Trupputbildning F16 under befäl av sergent Holger Hagel.

j29aurF16
J29A ur F16
j35amme
J35A Draken ur F16