Göran's History  
Mina intressen förr och nu

Om mig och om
händelser i mitt liv i korta drag...

Livet i Uppsala

1941-1951 Enhagen
Mina första 10 levnadsår framlevde jag mest i gamla Enhagen med omnejd i Uppsala. Jag växte upp under en orolig tid i Andra Världskrigets slutskede och tiden därefter. Bistra tider med alla problem som då fanns. P g a min fars tidiga död (1944) förde jag några år ett flackande liv bland olika släktingar i Uppsala och andra orter runt om i Uppland bl a Harbo där jag nu bor. Redan under denna tid växte flygintresset när vi grabbar dagligen hörde och såg F16-s Mustanger som hade landningsvarvet mot Ärna över vår stadsdel.

1951-62 Tuna Backar
1951 flyttar vår familj till Idrottsgatan 38 i Tuna Backar med allt vad det innebar. En ny omnejd med nya kamrater var spännande liksom fiske vid Ulva kvarn och studerande av J29-orna under start och landning på mycket nära håll där den nya "Atlantbanan" (klar 1946) vid Ärna nästan korsade Ulvavägen. Under 2 år bodde jag på internat vid Flygförvaltningens Verkstadsskola, FFV-s elevhem på Lövudden utanför Västerås.

1962-71 Kvarngärdet / Svartbäcken
1962 flyttar familjen till Skruvgatan 4 på det som idag kallas "gamla" Kvarngärdet. Jag följde med familjen dit men efter en kort tid, när boningen blev för trång flyttade jag till eget boende på Svartbäcksgatan 101D i Svartbäcken. Där hände både mycket och ingenting och om dagarna var jag på mitt arbete på F16 som nu var ganska nära bostaden igen.


Livet i Biskopskulla

1971-1982 Rönna
1971 var ungkarlslivet slut och med nybildad familj går färden till ett hyrboende i hus på landet, till byn Rönna i Biskopskulla socken uti Lagundabygden. Postadressen var Örsundsbro. I denna socken blir jag bofasta i över 20 år. Mina två barn Mattias och Minna föddes här och växer upp. Det kommer tidigt hundar in i familjen och där börjar mitt intresse för dessa sociala djur att spira. Som ensam försörjare och statsanställd spelade den knappa ekonomi stor roll vilket skulle påfresta den sociala sammanhållningen i familjen i negativ riktning. Här började även mitt brukshundsnära liv och kontakten med Brukshundklubben BK i Enköping så smått.

1982-1991 Garn
1982 gick flyttlasset igen, nu till eget boende i byn Garn i samma socken. Ett maffigt renoveringsarbete vidtog och ekonomin blev inte bättre. Detta medförde att familjen splittrades och jag, utan hustru fortsatte boendet i Garn tillsammans med tre barn, flera hundar och andra djur. Barnen flyttade allt eftersom till skolor i Enköping. Tillvaron blev nu ännu kärvare en tid men bättrades efterhand som jag belönades med penningsummor i Flygvapnet varefter vårt familjesituation med ens blev angenämare. Under denna period fick jag som medlem i Enköpings BK även framgångar inom brukshundsområdet med våra hundar. Där var deltagande vid Svenska Mästerskapen 1989 och 1991 och "Utmaningen" 1989, 1990 och 1991 höjdpunkter.

Livet i Harbo

1991-2001 Bergstorp
1991 träffar jag Pia, min nuvarande fru som efter boende i Jumkil, med två flickor i tonåren och hästar hade bosatt sig i Bergstorp i Harbo. Därför var det naturligt för mig att åter börja besöka denna ort dock nu med mycket tätare intervaller. Efter tre år lämnade jag så Biskopskulla och Garn 1994 och flyttar till Harbo. Efter det tävlingshundarna föll bort utbildade jag mig bl a till brukshundsdomare och mentalbeskrivare och startade ett nytt liv med hundar från en annan sida. Där började även mitt intresset för islandshästar att göra sig märkbart och ridning i skog och mark blev lite av vardag.

2001-2010
Den 6 oktober 2001 startade jag ett nytt liv som officiell pensionär på obestämd tid. Därefter har åren runnit iväg och jag hinner inte med allt vad jag tänkt göra. Jag har nu börjat skriva manus till en bok om förbättringar i J35F Drakens Beväpningssystem och hjälper till vid F16-Förbandsmuseum, numera Uppsala Garnisonsmuseum som finns på nuvarande Uppsala Garnisons (tidigare F16-s) område där Luftstridsskolan LSS är formellt ansvarig för museet, se www.f16kamratforening.org
Jag har håller också föredrag om mina förbättringar i J35 Draken, samt skriver notiser om bl a Drakens avionik på Arboga Elektronikhistoriska Förening AEF-s Webbsida, se www.aef.se och om jaktrobotar på Arboga Robotmuseums Webbsida se www.robotmuseum.se.

go1944     humleg6      1944                 Humlegatan 6 Enhagen

drottsgat38
Idrottsgatan 38 Tuna Backar

boskruv         bosv
     Skruvgatan 4                Svartbäcksgatan 101D Kvarngärdet                      Svartbäcken

boro          go1970
Rönna Biskopskulla 1975                 1970

garn1985
Garn Biskopskulla 1980

bergstorp2010
Bergstorp Harbo juli 2009

bergstorp2009
Bergstorp Harbo januari 2010