Göran's History  
Mina intressen förr och nu


Min hundvärld under åren

Prolog
Mitt liv med hundar i allmänhet tog sin början under 1970-taltets första hälft genom en labradorhund som införskaffades till familjen. I slutet av 1970-talet kom sedan brukshundar in i familjen genom en schäferhund efterföljd av belgiska vallhundar Terverense, numera Tervuren. Jag är sedan dess medlem i Svenska Brukshundklubben SBK. Lokalklubb blev naturligt Enköpingortens BK, senare Enköpings BK som låg närmast Biskopskulla och som jag fortfarande är huvudmedlem i.
När ja bytte bostadsort till Harbo blev jag även medlem Heby BK samt senare även i Sala BK. Fortsättningen kom av sig själv eftersom intresset för sporten växte när jag vid olika bruksprov såg vad som kunde bli av idogt arbete. Erfarenheterna jag vann som hundtränare och förare under åren blev till stor hjälp under bl a min tid som bruksprovsdomare och mentalbeskrivare inom SBK.

Mitt liv inom SBK
Parallellt med mina tävlingsövningar utbildade jag mig även inom mentalsektorn, hundägarutbildningssektorn och tävlingssektorn. Inom det mentala har jag verkat som Mentalprovsfigurant, Mentaltestledare samt som Mentalbeskrivare sedan 1997 och inom brukshundsverksamheten som Tävlingsledare från 1988 och som Bruks- och Lydnadsdomare sedan 1994.
Från år 1994 fungerade jag som domare i klass II i samtliga bruksgrupper (spår, sök, rapport och skydds) samt lydnadsklass I och II. Från 1996 har jag sedan fungerat som domare klass I i samtliga bruksgrupper och lydnadsklasser. Jag har medverkat som ansvarig i Tävlings- och Rasutvecklingssektorerna i EBK och HBK och även ingått i Upplands- och Västmanlandsdistriktet Tävlingssektorer och genomfört utbildningar och aspirantprov samt konferenser. Jag har även deltagit i de flesta övriga domarkonferenser som dessa distrikt genomfört under dessa år.

Hundarna i mitt liv
Labradoren Beliza med tilltalsnamnet ”Kinn”.
Belisa föddes 1972 och var en fin hund med barnen och hon hade lätt att lära. Hon tränades i personsök och genomförde bruksprov (tävlade) i Sökhundsgruppen hela sin brukskarriär. Jag gjorde min tävlingsdebut med henne i Segrarklass Skl (nuvarande Elitklass Ekl) för sökhundar.1978. Det var en utmaning och vi klarade Godkänt Gk. Hon var bra i skogsmomenten en lydnadsmomenten var inget roligtvilket inte enbart berodde på henne.
Beliza var Gk Bevaknings- och Karaktärs- BoK-prov samt mentaltestad +2 vid Korning. Hon hade 4 kullar med varierande antal valpar med olika hanhundar. Alla valpar blev som vuxna hundar mycket tillgivna och omtyckta av sin omgivning.
”Kinn” slutade sitt hundliv 13 år gammal.

Tervuren Svensk Utställningschampion SUCh Monteas Desibelle med tilltalsnamnet ”Dessi”.
Dessibelle föddes 1979 och var en bastant tik med livligt temperament men med viss personreservation. Hennes exteriör var hennes signum och efter tre Utställningar med Certifikat CERT med mig som handler och en Uppflyttning Uf till Högre klass Hkl vid bruksprov blev hon SUCh vid tidig ålder. Hon genomförde bruksprov (tävlade) i Spårhundsgruppen i Appellklassen Akl (nybörjarklass) och efter det i Sökhundsgruppen i sin senare brukhundskarriär. Hon nådde som bäst Godkänt Gk i Elitklass Ekl för sökhundar. ”Dessi” hade egentligen inga mentala brister bortsett från tillgängligheten. I lydnaden fanns dock begränsningar vilket inte enbart berodde på henne. Desibelle var även utbildad för Lydnadsklass Lykl och hade bl a erövrat Lydnadsdiplom Lp i Lykl I. Min dotter Minna Hawée tävlade henne sedan i Lykl II 1988 och 1989 bl a vid KM i HBK.
”Dessi” var Gk i BoK-prov samt mentaltestad +1 vid Korning. Hon hade 1 kull med 5 valpar.

Tervuren Svensk Lydnadschampion SLCh LP Monteas Giselle med tilltalsnamnet ”Myran”.
Giselle föddes 1981 och var en nätt och livlig hund men en del tillgänglighetsproblem speciellt med barn. Jag fick här min första ”egna” valp att fostra och hon hade lätt att lära. Med henne gick en grundlydnadskurs. Hon kom senare att tränades i personsök och i lydnad varav det senare blev hennes signum.. Hon genomförde bruksprov (tävlade) i Sökhundsgruppen hela sin brukhundskarriär och nådde som bäst Uppflyttning Uf till Högre klass vilket var min dotter Minnas förtjänst som tävlade med henne då. Bra gjort av en 12-åring. Brister i mod på främmande marker och i folktillgänglighet avgjorde ofta att hon inte arbetade ut till figuranterna och stannade där. Myran” mycket förig i lydnadsmomenten varför jag började tävla henne i Lydnadsklass Lykl. Efter 3 tävlingar fick hon 3 Förstapris Fp i Lykl I och erövrade Lydnadsdiplom LP. 1986 startade vi i Lykl III och klarade snabbt tre Fp inom 17 dagar och erövrade Championtitel i Lydnadsklass.
Giselle var Gk i BoK- prov samt ej Gk vid mentaltestad. Hon hade 2 kullar med 7 och 6 valpar i vardera med två olika hanhundar. Dessa valpar blev som vuxna hundar Gk i sina mental- och exteriörtester, d v s Korade i den omfattningen att ”Myran” tilldelades två SBK Korningsdiplom samt att jag som uppfödare tilldelades SBK Korningsdiplom för Uppfödare.

Tervuren Svensk Bruksprovschampion SBCh Korad LP Expert med tilltalsnamnet ”Ebbe”
Expert föddes 1982 och var en stor och kraftig hund med ett osedvanligt bra lynne och erövrade fina meriter under åren 1985 – 1991. Under dessa år genomförde han totalt 55 bruksprov. 20 st av dessa var prov i Ekl för skyddshundar och tog sex certifikat. Dessa prov inkluderade även två SM-starter 1989 och 1991 samt tre starter i ”Utmaningen” 1989 – 1991 vid SBK Stockholmsavdelningen. ”Ebbe” hade lätt att lära men kunde vara obstinat. Tillsammans med honom började en fantastisk men samtidig jobbig tid inom brukshundslivet. Han kom att tränades och tävlas i sök- och spår efter person och i skydd av person samt i lydnad varav personskyddsmomentet kom att bli hans signum. Han nådde Elitklass Ekl i samtliga dessa bruksgrupper.

Jag började sökträna honom 1983 och tävlade första gången i september 1984 i Appellklass Akl i Kungsör och fick Uppflyttning Uppfl. Hans stora mod på främmande marker gav fördelar men en viss reservation i folktillgänglighet låg honom till last i början av tävlingskarriären. Efter två tävlingar i Lägre klass Lkl i Södertälje och Bro-Håbo kom så Uppfl till Högre klass Hkl i april 1985 i Enköping. Efter fem tävlingar i Hkl i Avesta, Enköping, Tierp, Bro-Håbo 1985 och Eskilstuna 1986 kom så Uppfl till Elitklass Ekl i april i Enköping. Det myckna tävlandet hade givit ”Ebbe” rutin och trygghet vid markeringarna hos figuranterna och i november 1986 kom så ett efterlängtat Certifikat CERT erövrat vid NBK (Norrköping) med 546,5 och Plats Pl 1. Vilken lycka!!

Vid denna tid hade jag spårtränat ”Ebbe” sedan ett år tillbaka för bl a tjänsteprov för Bevakningshundar för Flygvapnet.

Vi startade i Lkl för spårhundar och i september 1987 blev han Uppfl till Hkl i Strängnäs. I maj 1988 kom sedan Uppfl till Ekl i Enköping och i september samma år blev Expert Gk i Ekl spår i Sala.

När detta inträffade hade ”Ebbe” redan startat träningen i den svåra skyddskonsten med Andres Åberg som tränare. ”Anlagsprovet” gjorde ”Ebbe” vid en demonstration av grundövningar för skyddshundar som Björn Pettersson gjorde vid den Instruktörsutbildning jag genomförde vid EBK 1987. Träningarna genomfördes vid EBK måndagskvällar och en hel del ekipage varvade runt för att försöka komma vidare upp i klasserna. Det var mycket spännande att följa "Ebbes" framfart och läraktighet på appellplanen och visade ingen respekt för olika figuranter vid sina angrepp men var samtidigt mycket lyhörd för de signaler som gällde för passivitet.

Vi startade i Lkl för skyddshundar i juni 1988 i Enköping, där blev han Uppfl direkt till Hkl. I september var han klartränad för denna klass och i oktober gjorde ”Ebbe” succé bland schäfrarna vid NBK (Norrköping) där han blev Uppfl till Ekl och placerad 2-a. ”Ebbe” var en bra allroundhund i skogen på fältproven men medelmåtta i lydnadsmomenten.
Trots detta erövrade han redan 1983 LP Lydnadsklass Lykl I och senare fram till 1989 5 st Första pris i Lykl II varav tre med min dotter Minna som förare

I april 1989 startade ”Ebbe” första gången i Ekl för skyddshundar i april vid EBK (Eskilstuna) och skrällde och vann och erhöll CERT med 645p 0ch 1-a plats. I maj sedan vid EBK (Enköping) erövrade han CERT igen och samlade fantastiska 699.5 p och 1-a plats. Därmed var han också kvalificeringen till SM 1989 för skyddshundar, den första belgiska vallhunden i historien.
Samtidigt erhöll han också Bruksschampionatet genom sina tre Certifikat.

Vid SM 1989 blev Expert mycket uppmärksammad bl a p g a hans utmärkta skyddsarbete vid ”Utmaningen”, en lagtävling som hade anordnats i juni vid SBK Stockholmsavdelningen sedan 1976. Tävlingen "Utmaningen" kallades allmänt för ”Inofficiellt lag-SM”. Man tävlade i Ekl med en hund i vardera spår-, sök-, rapport- och skyddshundsgruppen. Ett lag kunde bildas av antingen Lokalklubb, Distrikt eller Avelsförening.
Avelsföreningen för Belgiska Vallhundar AfBV startade i "Utmaningen" med ett lag detta år, tack vara att "Ebbe" var skyddshund. Laget gjorde bra ifrån sig och slutade på 4-e plats av 15 lag. "Ebbe" slutade individuellt på 3-e plats i skyddshundsgruppen.

SM 1989 08-26-27 anordnades av Smålandsdistriktet vid VBK (Växsjö). Med ett missat spår (viltproblem, se nedan) blev placeringen blygsamma 13-de plats. Trots detta en fin upplevelse och sköna minnen. En närmare historiebeskrivning, se Mer om SM 1989. (ej klar)

Träningen i skydds fortsatte sedan under hösten 1989 med medelmåttiga resultat och utan skador. Vid två av proven missar han spårarbetet igen och problemen var viltstörningar. Det renderade mycket spårträning i viltrik terräng vilket gav relativt bra resultat. Det skulle också visa sig att bedömningen av hans skyddsarbete inte avspeglades av vissa domares betygssättning. Denna ”missbedömning” upplevde jag flera gånger och inget certifikat erövrades den hösten.

I maj 1990 vid tävling vid VBK (Västerås) gjorde ”Ebbe” på nytt ett bra arbete i alla delar av provet och erövrade på nytt CERT och inteckning i ett fint vandringspris. Sedan fick han kennelhosta och måste avstå kvarvarande prov innan kvalificeringstiden till SM gick ut. Nåväl, tre certifikat i skyddshundgruppen gav honom inofficiella titeln ”skyddschampion”, vilket även det inte hänt någon belgisk vallhund tidigare i historien i Sverige.

Vid Utmaningen 1990 i juni blev AFBV lag trea med Expert som individuell fyra se Mer om Utmaningen 1990 (ej klar)

I augusti 1990 genomfördes Distriktsmästerskapet DM i Upplandsdistriktet för skyddshundar vid EBK. Ebbe vann tävlingen med 677 p och med inteckning i ett nyupprättat Vandringspris.

I september 1990 började vi på nytt med start vid EBK där om igen CERT erövrades. I samma månad vid VBK (Västerås) erövrades ett nytt CERT samt inteckning i ett fint vandringspris. Nu var Ebbe kvalificerad till SM 1991 igen. Som avslutning på årets tävlande erövrade ännu ett CERT vid SBK (Sandviken) och blev därmed ”dubbelchampion” för skyddshundar.

Vid "Utmaningen" 1991 i AFBV regionala lag SSLO blev laget åtta med Expert som individuell tvåa bland de 15 lagens skyddshundar Mer om Utmaningen (ej klar)

SM 1991-08-23-25 anordnades av Värmlandsdistriktet vid KBK (Karlskoga). Vid denna tävling tog i viss mån åldern ut sin rätt och med missat Uppletande och dålig lydnad och med ett måttligt bra skyddsarbete blev placeringen även denna gång blygsamma 13-de se Mer om SM 1991 (ej klar).

Under åren gjorde Expert att flertal uppskattade uppvisningar i skyddsmomenten på olika platser.

Ebbes skyddsarbeten från bruksprov i Eskilstuna, Västerås och Sandviken samt ”Utmaningar” och SM finns bevarad på video. Intresse meddelas via Kontakt

Expert var Gk i BoK-prov samt var mentaltestad +2 och Korad. Han var far till 3 kullar med 5, 6 och 6 valpar i vardera med tre olika tikar. Ur dessa kullar utmärkte de flesta sig mentalt bra vid mentaltest. I hans sista kull tillsammans med Giselle ovan blev samtliga Korade.
”Ebbe” slutade sitt hundliv drygt 12 år gammal.Epilog
Tervuren  Newstory Gorm med tilltalsnamnet ”Gorm”
Gorm föddes 1998
och var som sin farfar "Ebbe" en stor och kraftig hund med ett bra lynne och erövrade även han en del bruksmeriter under åren 1999 – 2008. Med Gorm fick jag en mycket arbetsvillig hund i "skogen" (spår, sök och uppletande) medan lydnadsdelen trasslade en hel del. Gorm, med sin dominans och jag var inte riktigt överens om hur detta skulle gå till varför resultatet blev därefter. Han klarade dock uppflyttning till Lkl från Akl i Rapportgruppen, samt blev efter flera år i varje klass till slut godkänd i Ekl spår och Hkl i sök.
Gorm slutade sitt hundliv 12 år gammal.


ebk
Klubbmärke för EBK

 hbk      sbk
Klubbmärken för HBK och SBK

goranokinnsoktran1978
Sökträning med "labben" Kinn

dessiominnasoktran1986
Minna och "Dessie" vid Finnskogen 1986

myranogoran
Göran Myran

myranlychbevis1988
SKK Lydnadscampionbevis

goranoebbe1986
Göran och Ebbe Finnskogen sök 1986

ebbecertnorrkoping1986
CERT Sök Norrköping 1986

certesk1989 Cert Enk 89
CERT Skydds i Eskilstuna och Enköping 1989

ebch1989
SKK Bruksschampionbevis

ebutm1989
Ebbe vid modprovet vid UTMANINGEN i juni 1989
Foto SBK (Leif Andersson).

ebnrutm1989 ebnrsm1989
Nummerlappar vid Utmaningen och SM 1989

ebcertvas1990a
CERT i Västerås 1990

certenk1990 certvas1990b
CERT i Enköping och i Västerås 1990.

certsand1990
CERT i Sandviken 1990

ebnrutm1990    ebnrut1991    ebnrsm1991
Nummerlappar vid Utmaningen 1990 och 1991 samt SM 1991

googo
Göran och Gorm vid sökprov i Skultuna