Göran's History  
Mina intressen förr och nu

Svenska Flygvapnet FV

Historik
Under det ”Kalla Kriget” KK-s första del omfattande perioden 1945 - 1960 genomgick svenska Flygvapnet FV en dramatisk utveckling. Från läget under andra Världskriget VK II med omoderna jaktflygplan utan allväderskapacitet och ett primitivt luftbevakningssystem skulle Sveriges Flygvapen FV bli det fjärde största i världen med en avancerad ledningskapacitet under den tid då KK var som ”hetast”.
I FV ingick under 1950- och 1960-talet upp emot femtio (50) divisioner innehållande tolv (12) krigsflygplan i varje samt baserade på sjutton (17) Flygflottiljer. Bara inom jaktflygtypen fanns under samma period trettiotre (33) divisioner fördelade på elva (11) flygflottiljer. Denna upprustning var möjligt genom att planmässigt påverka inhemsk flygindustri att utveckla och tillverka krigsflygplan, att införskaffa kompletterande flygplan utifrån i omgångar samt omsätta utvecklingen inom elektronik- och dataområdet i svenska företag. Introduktionen av systemflygplan integrerade med ett omfattande stridsledningssystem SRTIL 60 och avancerat Flygbassystem gav FV en internationellt erkänd hög slagkraft.
Under 1970-talet började en krympning av freds- och krigsorganisationen med ganska drastiska minskningar av antalet divisioner. Samtidigt ökade dock kapaciteten i systemen i de färre flygplanen och vapnen som anskaffades men effekten av detta kunde sannolikt inte uppväga en motsvarande slagkraft gentemot tidigare kvantitet i ett verkligt läge. Neddragningarna fortsatte under 1980-talet fram till KK 1992 slut då Sovjetunionen CCCP och Warszawapakten WP upplöstes, vilket var ett resultat av statsmakternas uppfattning om den därför minskande hotbilden mot Sverige.

Flygflottiljerna för jaktförsvar i Flygvapnet
F1 vid Hässlö (Västerås) blev nattjaktsflottilj 1948 med flygplanen J30 Mosquito, J33 Venom, J32B Lansen samt J35F Draken. F1 avvecklades 1983.
F3 vid Malmslätt (Linköping) blev jaktflottilj 1949 med flygplanen FFVS J22, sedan J28B Vampire och J29A/F Tunnan samt siste J35D/F Draken.
1973 upphörde flottiljen som jaktförband.
F4 på Frösön (Östersund) blev jaktflottilj 1947 med flygplanen J26 Mustang, sedan J28B Vampire, J29A Tunnan, J32B Lansen, J35D Draken och JA37 Viggen och sist JAS39 Gripen. Flottiljen upphörde 2005.
F8 vid Barkarby (Stockholm) blev jaktflottilj 1936 med olika typer av äldre jaktflygplan som J8 och J9. 1945 kom sedan i nämnd ordning FFVS J22, J28B Vampire, J29B Tunnan samt sist J34 Hawker Hunter. 1962 upphörde flottiljen som jaktförband.
F9 vid Säve (Göteborg) blev jaktflottilj 1940 med olika typer av äldre jaktflygplan som J8 och J11. 1943 kom sedan i nämnd ordning FFVS J22, J21A, J28B Vampire, J29B/F Tunnan samt sist J34 Hawker Hunter. 1969 upphörde flottiljen som jaktförband.
F10 vid Barkåkra (Ängelholm) blev jaktflottilj 1940 med olika typer av äldre jaktflygplan som J8 och J20. 1945 kom sedan i nämnd ordning ffvs J22, J21R, J28B Vampire, J29B/E Tunnan, J34 Hawker Hunter och J35B/D/F/J Draken samt sist AJS37 Viggen och JAS39 Gripen. 2002 upphörde flottiljen som jaktförband.
F12 vid Kalmar blev jaktflottilj 1947 med J21A-2/A-3, därefter, J32B Lansen samt sist J35F Draken. 1980 upphörde flottiljen som jaktförband.
F13 vid Bråvalla (Norrköping) blev jaktflottilj 1943 med jaktflygplanet FFVS J22, följt av i nämnd ordning J28B Vampire, J29A/F Tunnan och J35A/D/F Draken samt sist JA37 Viggen. 1993 upphörde flottiljen som jaktförband.
F15 i Söderhamn blev jaktflottilj 1945 och tilldelades flygplanen J21A-2, varefter följde J28B Vampire och sist J29A/F. 1961 ombeväpnade flottiljen till attack förband.
F16 på Ärna (Uppsala) blev jaktflottilj 1943 med FFVS J22 följt av J26 Mustang, J29A/F Tunnan och J35A/B´/F Draken samt sist JA37 Viggen. 2003 upphörde flottiljen som jaktförband.
F17 vid Kallinge (Ronneby) blev jaktflottilj 1972 med J35F Draken följt av JA37 Viggen samt sist JAS 39 Gripen. Förbandet verkar ännu som flygflottilj.
F18 vid Tullinge (Stockholm) blev jaktflottilj 1946 med FFVS J22 varefter följde J28B Vampire och J34 Hawker Hunter samt sist J35B Draken. 1976 upphörde flottiljen som jaktförband.
F21 vid Kallax (Luleå) blev jaktflottilj 1963 med J32B Lansen föjt av J35D Draken och JA37 Viggen och sist JAS 39 Gripen, samt verkar fortfarande som flygflottilj.

Under andra världskriget blev för en del svenskar Finlands sak - deras sak.
F19 i Finland uppsattes 1939 och utgjorde till början av 1940 under Finska vinterkriget en frivillig flygflottilj utrustad med J8 Gloster Gladiator och frivilliga svenska piloter.

Efter FN-s generalsekreterare Dag Hammarskölds tragiska död i Kongo ombads Sverige tillsammans med andra nationer bistå med flystridskrafter där.
F22 vid Kamina (Kongo) verkade under 1961 - 1963 under FN-flagg och utrustades med J29B  för jaktuppdrag och med svenska piloter på frivillig basis.

En typisk flygflottilj
Flygflottiljerna leddes av en flottiljchef. Förbandet bestod av tre divisioner krigsflygplan och med uteslutande militär personal.
Varje division var tilldelat ca femton (15) flygplan varav åtta (8) nyttjades i en operativ flygande division. En Flygdivisionschef hade ansvaret för all verksamhet, i luften så väl som på marken. En markdivisionschef med sin militära personal hade ansvaret för de värnpliktigas utbildning och övrig värnpliktig stödpersonal. För all övrig verksamhet samt service till divisionerna och senare även kompanierna fanns ett antal avdelningar avd där Avd VI (6) verkade inom det flygtekniska området. Dessa avdelningar leddes av militära chefer men hade kunde ha blandad civil och militär personal.
Från 1960 ändrades strukturen vid alla flottiljer i FV. Divisionerna uppdelades så att flygstyrkan betecknades Division och markstyrkan för Kompani. Detta bl a för att passa in i den ny basorganisationen Bas 60.
Från 1977 infördes en ny organisation på alla flottiljer igen, mest för att stärka lönesidan för den tekniska personalen. Samtliga underbefäl (mekaniker etc) blev underofficerare och alla tidigare underofficerare blev kompaniofficerare och alla facktecken för flygplan, vapen och el togs bort. Kompanierna förändrades och uppdelades i plutoner. En del avdelningar blev Enheter och Avd VI blev Teknisk Enhet.fvemblem
Flygvapnets Emblemfvnat
Tre kronor och förbandssiffra

sverjaktforb
Sveriges jaktflottiljer genom tiderna
Större bild.

  f16vakten sv_1973  f163torn
    Typisk flottiljvakt          Kanslihus med TL-torn

f16framom  f16temot
   J35 i Törebodavärn          Motorbyte på JA37