Göran's History  
Mina intressen förr och nu

Mina damer och herrar

- om mig kan jag berätta...

Om livshändelser i smått och stort som utspelats under ett liv i Uppsala med omnejd.

Min uppväxttid tillbringade jag dels i den anrika gammal stadsdelen Enhagen och dels i den då modernare dito Tuna backar i Uppsala. Det var kontraster,
bl a mellan gas- och elspis och soptunna på gården eller sopnedkast. I folkskolan genomgick jag de flesta klasserna i Seminarieskolan vid Klockarängen nära Enhagen med efterföljande yrkesskola på Flygförvaltningens Verkstadsskola
FFV i Västerås.
Jag var sedan under totalt 43 år civilanställd inom den tekniska tjänsten på stridsflygplan vid Upplands flygflottilj F16 vid Ärna i Uppsala. I dessa år ingick lärlingstiden för FFV och värnpliktstiden. Flygvapnet FV fick efter det att ”Kalla kriget” upphörde 1989 och ”murens” fall 1992 mer eller mindre en identifieringskris enär ingen fiende längre uppträdde över Östersjön. Hela Försvarsmakten FM måste enligt stadsmakterna minskas avsevärt och bl a jag, p g a lång tjänstgörningstid - mer än 30 år - fick erbjudande om förtida avgång. Jag antog erbjudandet och är nu pensionär sedan oktober 2001-10-06.

Om det lilla - En resumé

Livet för mig började den 6-e oktober 1941. Så här sent i livet konstaterar jag att det på ett märkligt sätt präglades av att betydande händelser för mig inträffade ungefär vart tionde år. Det varvades av ett nästan regelbundet flyttande mellan olika platser och bostäder med eller utan familj samt mellan olika skolor. Tamdjur såsom hundar och så småningom hästar kom in i livet. Under mitt livslånga arbete med elektroniken i krisflygplan vid F16 klättrade jag under olika epoker på karriärstegen och upplevde stor stimulans i arbetet under alla år.

Om det stora -
Unika skeenden av stor betydelse för försvaret och mig...

Vid sidan av mitt ordinarie arbete som flygplaningenjör på olika krigsflygplan under åren vid F16 hade jag stora framgångar inom Förslagsverksamheten med förslag till förbättringar i flygplanet J35 Drakens Beväpningssystem. Dels i den äldsta J35A-versionen i mindre skala och dels i den modernaste J35F-versionen i en betydligt större omfattning. Om detta har jag börjat skriva en bok. Dessa förbättringar var av sådan stor betydelse för Flygvapnet att Försvarsmakten beslöt att belöna mig med rekordstora penningbelopp samt låta J35F Draken flyga vidare in på 1990-talet i en ny version som J35J.

 

goran_norge
Norge 2008

 

goran_1943
Enhagen 1943

göran_o_draken
Göran och Draken F16 1983